Krzyżówka logopedyczna z głoską ś/si

Materiał zawiera 2 karty z łatwiejszą i trudniejszą wersją krzyżówki logopedycznej. Wszystkie nazwy ilustracji i haseł w krzyżówce zawierają głoskę ś/si.