Wyturlaj imię potwora - wersja do dowolnego uzupełnienia

Materiał zawiera 5 kart. Na pierwszej karcie znajduje się plansza do gry, na 3 kolejnych potwory do wycięcia, podzielone na paski. Na ostatniej karcie znajdują się kartoniki z miejscem na napisy do wycięcia. Do gry potrzebna będzie wydrukowana i opisana plansza, wycięte wzdłuż linii i opisane elementy kart z potworkami oraz kostka. Dziecko kolejno rzuca kostką i odszukuje wśród pasków i kartoników sylab znajdujących się w kolumnie pod wylosowaną liczbą oczek. Na koniec dziecko odczytuje imię potwora składające się z kolejnych, wylosowanych sylab, słów, głosek. Można również przygotować matematyczną wersję gry. W puste pola wpisujemy cyfry lub działania matematyczne. Na koniec dzieci obliczają wylosowane działanie.