Karty logopedyczne – grupa spółgłoskowa [br]

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie grupę głosek [br]. Na pierwszej planszy grupa [br] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii. Nazwy ilustracji nie zawierają głoski [l].