Wykreślanka - Lech, Czech i Rus

Materiał zawiera kartę z ukrytymi w tabeli wyrazami związanymi z legendą o Lechu, Czechu i Rusie w opracowaniu Wandy Chotomskiej. Dziecko oprócz wykreślenia z tabeli wypisanych po prawej stronie wyrazów, ma za zadanie napisać wyrazy w liniaturach, zwracając uwagę na pisownię dużej litery.