Alfabet - obrazki 10x10

Materiał zawiera 7 plansz z 42 obrazkami do wycięcia, których nazwy rozpoczynają się (lub zawierają) kolejne głoski alfabetu oraz dwuznaki.