Karty logopedyczne z głoską [ni]

Materiał zawiera 3 plansze z 24 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [ni]. Na pierwszej planszy głoska [ni] występuje w śródgłosie bez głoski [r] i głosek dentalizowanych, na kolejnej w nagłosie i wygłosie również bez trudnych głosek, na ostatniej karcie głoska [ni] występuje w nagłosie i wygłosie w towarzystwie trudnych głosek. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.