Karty z głoską [t]. Pozycja głoski w wyrazie

Materiał zawiera 4 plansze z 32 kartami, na których przedstawiono ilustracje, których nazwy zawierają głoskę [t]. Na pierwszej planszy głoska [t] występuje w nagłosie, na drugiej w śródgłosie, na kolejnej w wygłosie, a na ostatniej podwójnie. Niektóre nazwy ilustracji zawierają trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli w zależności od potrzeb.