Miś – emocje

Materiał zawiera plansze z 6 kartami, na których przedstawiono różne emocje.