Obrazki i zdania – Karty logopedyczne z głoską [dż]

Materiał zawiera planszę z 8 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają głoskę [dż].