Pirackie szlaczki

Piracka mapa w wersji grafomotorycznej. Czyli ćwiczenia szlaczków dla prawdziwych wilków morskich.