Mucha z głoską [ć]

Materiał zawiera kartę, w której uczeń ma za zadanie wypisać wyrazy z tabeli zgodnie z kodem oznaczonym strzałkami, a następnie przeczytać ułożone z wyrazów zdanie. Punktem wyjścia do każdego wyrazu jest pole z muchą.