Karty logopedyczne – zbitka głosek [ść]

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie zbitkę głosek [ść]/[ści]. Na pierwszej planszy głoski występują w wygłosie, na kolejnej w śródgłosie oraz nagłosie.