Oznaczanie klamerkami - pingwiny

Materiał zawiera arkusz z 6 kartami do wycięcia. Dzieci mają za zadanie, za pomocą klamerki, oznaczyć prawidłową cyfrę pod obrazkiem, odpowiadającą liczbie ilustracji.