Karty do dziennika, kroniki

Materiał zawiera 8 kart. Na 4 pierwszych znajdują się różne warianty karty do uzupełnienia, na 4 kolejnych te same karty zawierają dodatkowo liniaturę. Kart można użyć np. do opisów, dziennika, czy kroniki szkolnej/klasowej.