Alfabet do pokolorowania – oznaczanie pozycji litery w wyrazie.

Materiał zawiera 16 kart z 32 planszami, na których przedstawiono kolejne litery polskiego alfabetu. Na obwodzie każdej z plansz znajdują się ilustracje, które w swojej nazwie zawierają daną literę we wszystkich możliwych pozycjach w wyrazie oraz ilustracje niezawierające danej litery. Dziecko ma za zadanie pokolorować na karcie ilustracje zawierające wskazaną literę. Możemy przydzielić odpowiednie kolory różnym pozycjom litery i np. literę występującą na początku wyrazu zaznaczać kolorem czerwonym, w środku zielonym i na końcu żółtym.