Symetria i światło. Odrysowywanie kształtów - motyl

grafomotoryka, percepcja wzrokowa, motoryka mała, świadomość lewej i prawej strony, koordynacja wzrokowo-ruchowa
Ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej polegające na odrysowaniu drugiej części obrazka, na złożonej i przyłożonej do nasłonecznionego okna kartce.