Karty - pogoda

Materiał zawiera 4 strony. Na pierwszej znajdują się ilustracje zjawisk atmosferycznych podpisanych dużymi literami, na drugiej małymi, na trzeciej bez podpisów. Na ostatniej stronie znajdują się cienie ilustracji z wcześniejszych stron.