Łączenie punktów według wzoru. Wariant 4

grafomotoryka, percepcja wzrokowa, motoryka mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa
Ćwiczenie polegające na odtworzeniu wzoru łącząc punkty linią. Ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokową, której właściwy rozwój ma wpływ zarówno na naukę czytania i pisania, jak i rozwiązywania zadań matematycznych.