Obrazki i zdania – Karty logopedyczne z głoską [s] i głoską [z]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera arkusz z 8 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają głoski [s] i [z]. Materiał językowy został dobrany tak, by w żadnym ze słów użytych do zbudowania zdań i podpisów nie występowały głoski innych szeregów.