Budowa motyla

poszerzanie wiedzy przyrodniczej
Karta zawierająca schemat budowy motyla Monarchy z uwzględnieniem podstawowych części ciała.