Wielkanocna książeczka aktywizująca - pion

Materiał zawiera 17 kart składających się na książeczkę oraz kartę z wszystkimi jej elementami. Do przygotowania książeczki potrzebne będą rzepy. Materiałów można również użyć w formie plansz, na których dzieci ustawiają odpowiednie kartoniki.