Zakodowana droga do pisanek

Materiał zawiera 5 kart. Na 4 pierwszych znajdują się warianty z różnym ułożeniem koszyka, na ostatniej karcie pola zostały wypełnione literami, a drogi wybranych pisanek do koszyka tworzą hasła. Cztery pierwsze karty można, na wzór ostatniej, wypełnić cyframi, literami lub sylabami, z których będzie można utworzyć hasła lub działania.