Dodawanie i rysowanie - koszyczek wielkanocny

Materiał zawiera kartę z obrazkiem koszyczka wielkanocnego. Dziecko ma za zadanie dodać liczby oznaczające wiersze i kolumny danej kratki w tabeli, a następnie odnaleźć na górze kartki elementy oznaczane wynikiem. Odnaleziony fragment należy przerysować w odpowiednią kratkę tabeli. Prawidłowo wypełniona tabela ukaże cały obrazek. Górną część kartki można odciąć, a elementy wyciąć i układać lub przyklejać na tabeli.