Owocowo-warzywna książeczka aktywizująca

Materiał zawiera 18 kart składających się na książeczkę oraz kartę tytułową. Do przygotowania książeczki potrzebne będą rzepy. Materiałów można również użyć w formie plansz, na których dzieci ustawiają odpowiednie kartoniki. W skład książeczki wchodzą ćwiczenia kategoryzacji, sortowania, sekwencji, rozpoznawania kolorów, kształtów, emocji oraz grafomotoryczne.