Krzyżówka logopedyczna z głoską [cz]

Materiał zawiera 2 karty z łatwiejszą i trudniejszą wersją krzyżówki logopedycznej. Nazwy ilustracji i haseł w krzyżówce zawierają głoskę [cz] i nie zawierają głosek innych szeregów i głoski [r]. Aktualizacja: 07.03.2022