Sudoku logopedyczne 6x6. Głoska [r] po spółgłosce

Materiał zawiera 6 plansz z ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [r] po spółgłosce (w zbitkach - [tr], [dr], [br], [gr], [kr] i [fr/wr]. Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.