Krzyżówka logopedyczna z głoską [r] po spółgłosce

Materiał zawiera 2 karty z łatwiejszą i trudniejszą wersją krzyżówki logopedycznej. Nazwy ilustracji i haseł w krzyżówce zawierają głoskę [r] po spółgłoskach i nie zawierają głosek trzech szeregów oraz głoski [l].