Stoliczku, nakryj się. Zestaw szeregów z głoską [s]

Materiał zawiera 8 arkuszy. Na pierwszych trzech znajduje się 19 kart z szeregiem obrazkowym, na kolejnych dwóch ilustracje przybywających przedmiotów oraz karta z materiałem wyrazowym ułożonym w kolejności zmian. Na ostatnich trzech stronach znajduje się 18 kart z szeregiem wyrazowym, analogicznym do obrazkowego. Oprócz układania szeregów, wybranych kart można użyć między innymi do szukania różnic pomiędzy kartami, budowania zdań na podstawie ilustracji, kategoryzacji i sortowania, wykluczania ze zbioru, odszukiwania wśród piktogramów brakujących obrazków, ćwiczeń czytania i spostrzegawczości.