Znajdź różnice - biurko

Materiał zawiera kartę z dwoma obrazkami różniącymi się pomiędzy sobą szczegółami. Uczeń ma za zadanie znaleźć i wypisać różnice.