Sprzątanie Świata

Materiał zawiera 3 wersje karty informującej o dniach Sprzątania Świata odbywających się w 3 weekend września.