Sudoku logopedyczne 6x6. Głoska [ś]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera planszę do gry z ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [ś]. Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.