Sudoku logopedyczne 6x6. Zbitka głosek [ść]. Wersja czarno-biała

Materiał zawiera planszę do gry z ilustracjami, których nazwy zawierają zbitkę głosek [ść]. Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.