Części zadnia - plansza

Materiał zawiera kartę z opisanymi częściami zdania.