Puszki - różnicowanie pozycji samogłoski [y] w wyrazach

Materiał zawiera 5 kart. Na pierwszej karcie znajdują się ilustracje puszek, do których należy przyporządkować odpowiednie ilustracje, ze względu na występowanie samogłoski [y]. Nazwy ilustracji można wpisać w liniatury, można też użyć wyciętych ilustracji, ilustracji z podpisami lub samych podpisów, w zależności od wymagań. Na drugiej karcie znajduje się szablon kostki, a na następnej koła do spinnera. Ostatnie dwie karty zawierają 24 podpisane ilustracje, których nazwy zawierają samogłoską [y]. Do zabawy potrzebne będą ilustracje puszek, złożona kostka lub plansza do spinnera oraz wycięte kartoniki z ilustracjami. Dziecko rzuca kostką lub kręci spinerem, a następnie wśród obrazków odnajduje takie, których nazwy zawierają głoskę [y] w wylosowanej pozycji, następnie umieszczają kartonik w odpowiedniej puszce lub zapisują nazwę wciągniętej ilustracji w liniaturze odpowiedniej puszki. Materiał powstał przy współpracy z Moniką Antosik z poradni Logofigle.