Zakręcone paluszki - spinner

Materiał zawiera 2 karty. Na pierwszej karcie znajduję się plansza z ilustracjami ćwiczeń paluszków ułożonych na obwodzie koła, na kolejnej te same obrazki znajdują się z podpisami w szablonie do wycięcia. Kart można używać wraz ze spinnerem, który układamy na środku koła, a następnie wprowadzamy go w ruch. Dziecko ma za zadanie odnaleźć na karcie z piktogramami ilustracje wylosowane przez ramiona spinnera i wykonać wylosowane ćwiczenie. Materiał powstał przy współpracy z Moniką Antosik z poradni Logofigle.