Witaminowy alfabet

Materiał zawiera 6 kart, na których przedstawiono wybrane produkty spożywcze zawierające kolejne witaminy (A, B, C, D, E, K). Materiał powstał przy współpracy z Basią Taniewicz.