Pierniczkowe stemplowanie

Materiał zawiera 6 kart z obrazkami, które można (w miejscu kropek) wypełnić stempelkami, plasteliną/ciastoliną lub odciskami palców oraz kartę ze wszystkimi obrazkami.