Świąteczny labirynt

Materiał zawiera kartę z ćwiczeniem, w którym dziecko na podstawie ilustracji, ma odnaleźć drogę pomiędzy Mikołajem a prezentem.