Sudoku – logatomy z głoską [sz]

Materiał zawiera cztery karty z dwoma planszami każda i dodatkowymi elementami do wycięcia lub wykreślenia. Na pierwszych dwóch planszy znajdują się sylaby z głoską "sz" w nagłosie (wersja z [sz] w izolacji lub [szó]), na kolejnej w śródgłosie, a na ostatniej w wygłosie. Zabawa polega na umieszczeniu na planszy brakujących napisów tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.