Sudoku – logatomy z głoską [s]

Materiał zawiera trzy karty z dwoma planszami każda i dodatkowymi elementami do wycięcia lub wykreślenia. Na pierwszej planszy znajdują się sylaby z głoską "s" w nagłosie, na drugiej w śródgłosie, a na ostatniej w wygłosie. Zabawa polega na umieszczeniu na planszy brakujących napisów tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.