Paluszkowy twister z głoską [r] po spółgłosce

Zestaw zawiera 8 kart z materiałem obrazkowym, który został podzielony ze względu na występowanie spółgłosek przed głoską [r]. Kolejno plansze zawierają materiał z następującymi zbitkami głosek: [pr], [br], [tr], [dr], [kr], [gr], [wr], [fr]. Karty oraz strzałkę należy wyciąć, a następnie przypiąć strzałkę za pomocą pinezki na środku karty z kołem. Kartę najlepiej wydrukować na grubszym papierze lub podkleić tekturką. Zabawa polega na zakręceniu strzałką, a następnie umieszczeniu/przemieszczeniu odpowiedniego palca na drugiej karcie w miejscu wylosowanego symbolu i nazwanie wylosowanego obrazka. Gra przeznaczona jest dla 2-3 graczy. Wygrywa ten, komu uda się ustawić palce jak najdłużej w odpowiedniej kombinacji.