Pingwinki – policz śnieżki

Materiał zawiera 2 karty, pierwszą z planszą, na której znajdują się kry oznaczone cyframi, drugą z pingwinami do wycięcia, które trzymają różne liczby śnieżek. Dziecko ma za zadanie umieścić pingwiny na krach z odpowiednimi cyframi.