Zakodowane zimowe ptaki. Sikorka, gil, wróbel, jemiołuszka

Materiał zawiera 5 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych kart. Na reszcie kart znajdują się tabele oraz współrzędne określające kolor poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki we wskazanym kolorze. Aktualizacja: 25.02.2020