Obrazki i zdania – Karty logopedyczne z głoską [c]

Materiał zawiera planszę z 8 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają głoskę [c] i nie zawierają głosek innych szeregów. Uwaga! Niektóre podpisy zawierają inne trudne głoski np. [r].