Zakodowane walentynki

Materiał zawiera 7 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych 6 kart. Na 6 następnych kartach znajdują się tabele oraz współrzędne określające kolor poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki we wskazanym kolorze.