Jaka to roślina? Nowalijki

Materiał zawiera kartę pracy, w której uczeń ma za zadanie pokolorować i opisać przedstawione na rysunkach nowalijki.