Kronika wydarzeń

Materiał zawiera trzy różne warianty kart z liniaturą w trzy linie. Kart można użyć np. do opisów, dziennika, czy kroniki szkolnej/klasowej/wydarzeń.