Kaczka dziwaczka. Zestaw szeregów z głoską [cz]. Wersja czarno-biała i z cieniami

Materiał zawiera 11 arkuszy. Na pierwszych sześciu znajduje się 15 kart z szeregiem obrazkowym i wyrazowym, analogicznym do obrazkowego w wersji czarno-białej. Na kolejnych dwóch kartach znajdują się ilustracje przybywających przedmiotów oraz karta z materiałem wyrazowym ułożonym w kolejności zmian. Cztery ostatnie karty zawierają ilustracje z pierwszych kart w wersji zacienionej. Oprócz układania szeregów, wybranych kart można użyć, między innymi, do szukania różnic pomiędzy kartami, budowania zdań na podstawie ilustracji, kategoryzacji i sortowania, wykluczania ze zbioru, odszukiwania wśród piktogramów brakujących obrazków, ćwiczeń czytania i spostrzegawczości, kolorowania.