Zwierzęta wiejskie – stemplowanie. Wersja czarno-biała

Materiał zawiera 9 kart z obrazkami, które można (w miejscu kropek) wypełnić stempelkami, plasteliną lub odciskami palców oraz kartę z wszystkimi obrazkami.