Obrazki i zdania – Karty logopedyczne z głoską [ż]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera planszę z 8 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają głoskę [ż] i nie zawierają głosek innych szeregów.